Literatura

Seznam knih A.R. mimo V&A / výběr

(Úplný seznam je možno shlédnout na stránkách TARSU – na adrese:
http://www.arthur-ransome.org/tars/index-of-books)

1. Bohemia in London – Bohéma v Londýně - Ransomova první (opravdová) kniha o životě umělců – malířů, spisovatelů, herců atd. v době, kdy odmítl pokračovat ve studiích na universitě a nastoupil jako poslíček v jednom londýnském novinovém vydavatelství (přeložena ukázka z knihy a uveřejněna v příloze zpravodaje č.: 12.)
2. Edgar Allan Poe – esej
3. The book of love – Kniha o lásce
4. Oscar Wilde – kniha o kontroverzním ale geniálním spisovateli, která přinesla Ransomovi mnoho nesnází
5. Blue treacle – Modrý sirup - pohádka pro Ransomovu jedinou dceru Tabithu (přeložena – několik ks v měkkých deskách k dispozici)
6. Six weeks in Russia and the crisis in Russia – Šest týdnů v Rusku – postřehy z revolučního Ruska
7. Rod and line – Prut a vlasec, Mainly about fishing – Hlavně o rybaření – knihy s rybářskou tématikou
8. A history of story telling – Historie vyprávění příběhů
9. Alladin in rhyme – Aladin a jeho lampa – divadelní hra. Přeložena, vydána jako příloha zpravodaje č.5
10. Racundra’s first cruise - První plavba Racundry – popis plavby po Baltu s Ransomovou první opravdovou lodí, kterou si nechal postavit podle svých představ.
11. Old Peter’s Russian Tales – Ruské pohádky starého Petra
12. Pond a Stream – Potok a řeka – další z knih s rybářskou tématikou
13. The Cinese puzzle – Čínské střípky
14. The fisherman‘s library – Rybářova knihovna
15. Vlasec a prut (povídka), in: Nejlepší rybářské příběhy, Ivo Železný, Praha 1998, přeložila Dominika Křesťanová
16.Stárnoucí faun (povídka), in: Peter Haining (editor): Krypty a draci. Antologie hororových a fantasy povídek, TALPRESS, Praha 2004, přeložil Richard Podaný

Ransomovy oblíbené knihy

1. W.G.Collingwood – Thorstein of the Mere – Thorstein z jezera – kniha z doby osídlování Jezerní Oblasti a celého Cumberlandu Vikingy v 10. a 11. stol. Autor čerpal ze svých znalostí kraje a archeologických objevů vikingského osídlení ostrova Peel Island, jednoho z ostrovů, z nichž Ransome vytvořil ostrov Divokých koček. Přeloženo, ukázka v příloze zpravodaje č.14.
2. G.Christopher Davies – The Swan and her crew – Labuť a její posádka. Kniha o dobrodružství chlapců na Norfolk Broads na vlastnoručně vyrobené plachetnici. Ukázka z knihy přeložena a uveřejněna v příloze Zpravodaje č.13
3. E.F.Knight – Small boat sailing – Plachtění na malé lodi, Sailing – Plachtění – knihy, které znal a také použil ve svých knihách.
The cruise of the Alerte – Plavba na Alerte – inspirace pro Petra Kachnu a ostrov Krabů s pokladem.
4. Fridtjof Nansen – The first crossing of Greenland – První výprava do Grónska, Farthest North – K pólu – inspirace k Zamrzlé lodi kapitána Flinta
5. R.L.Stevenson – Treasure Island – Ostrov pokladů – další inspirace pro ostrov pokladů pro knihu Petr Kachna
6. P.G.Wodehouse – The luck of the Bodkins – Štěstí Bodkinů – oblíbená kniha Ransomových

Knihy o Ransomovi

1. Hugh Brogan - The life Arthur Ransome – Autobiografie
2. Wayne G.Hammond – Výtah z Ransomovy Autobiografie pro Ransomovy obdivovatele
3. Christina Hardyment – Arthur Ransome and Captain Flint’s Trunk – Arthur Ransome a kufr kapitána Flinta – klasické dílo o pátrání po místech dějů Ransomových knih. Odpovědi na otázky, které fascinují všechny čtenáře série knih o Vlaštovkách a Amazonkách.
4. Roger Wardale – Arthur Ransome’s East Anglia – Ransomova východní Anglie. Objevování východního pobřeží Anglie a míst příběhů sem zasazených. Mnoho nových map a obrázků.
5. Judy Andrews – Arthur Ransome’s Family 1694-1975 – informace o Ransomově rodině.
6. John Berry – Discovering Swallows and Ransomes – Pátrání po Vlaštovkách a Ransomových – autobiografický popis minulosti rodiny Altounyanových a Ransomových od očitých svědků. Velmi zábavné a poutavé čtení důvěrných příběhů těchto dvou významných rodin.
7. Clare Kendall-Price – In the Footseps of Swallovs and Amazons – Po stopách Vlaštovek a Amazonek – devatenáct podrobných ilustrovaných procházek po Lake Districtu, pomáhajících objevit skutečná místa z knih o Vlaštovkách a Amazonkách.
8. Roger Wardale – In Search of Swallovs and Amazons – Pátrání po Vlaštovkách a Amazonkách – nové vydání, obsahující nové ilustrace, námořní mapy a tabulky – autorovo vlastní hledání cest po Lake Districtu a odpovědí na otázky umístění dějů Ransomových knih.
9. Ted Alexander – Ransome na Baltu – vyprávění o pobytu Ransomových v pobaltských republikách, jejich začátcích plachtění na Baltu a nakonec stavbu Racundry a stručně o jejich první plavbě po Baltském moři.
10. Ted Alexandr, Tatiana Verzinikova – Ransome v Rusku – celkový pohled na období pobytu Ransoma v Rusku, přechody válečných linií občanské války, práce Evgenie v úřadu Trockého a mnoho dalšího. 168 ilustrací, 2. barevné soubory fotografií. První kniha shrnující celé toto období.
11. Hugh Shelley – Monograph of Arthur Ransome
12. Roger Wardale – Nancy Blackett under sail with Arthur Ransome – Nancy Blackett aneb plachtění s Arthurem Ransomem – Ransome jako jachtař, jeho lodě, příhody na moři a souvislostmi s jeho knihami. Přeložena, vydaná jako přílohy zpravodajů č.16, 18, 20 a 22.
Arthur Ransome’s Lakeland – Jezerní kraj Arthura Ransoma
Ransome the artist – Ransome jako umělec.
13.Peter Hunt – Ilustrating Arthur Ransome - ilustrátoři Ransomových knih

Knihy, kterým pomáhal a nebo k nim psal úvody

1. Katharine Hull and Pamela Whitlock – The far-distant Oxus – Daleký Oxus – kniha od dvou školaček, která se tak zalíbila Ransomovi, že ji doporučil svému vydavateli a napsal k ní dlouhý a pochvalný úvod.
Escape to Persia – Útěk do Persie – druhá kniha stejných autorek
Oxus in summer – Oxus v létě – třetí kniha těchto autorek se stejnými hrdiny.
2. Joshua Slocum – Sám na lodi kolem světa – Úvod od Ransoma
3. Erling Tambs - The Cruise of the Teddy - Plavba Teddyho - Úvod od Ransoma